Hakkında Prof.Dr.Atıf URAL

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
Prof.Dr.Atıf URAL şimdiye kadar 77 kadar blog girişi yaptı

Nasıl kurtulabiliriz?

Yazan |Kasım 17th, 2020|

Prof. Dr. Atıf URAL

Türkiye Cumhuriyetinin, 21 Yüzyılın Çağdaş Demokratik, Sosyal bir Devleti olabilmesi için, 2020 yılında içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulması gerekir.
Dünyaya örnek olmuş Atatürk Cumhuriyeti’nin o yıllardaki yurttaşlarında yokluklara rağmen var olan devlet büyüklerine güven ve saygının yeniden yaratılması gerekir. 2020 Türkiye’si bugün dünyanın en güçlü, en zengin, en mutlu ülkesinden […]

Yüksek Öğretimde ortaya çıkan/çıkartılan ÇARPIKLIKLAR ..2019 yılı itibariyle..

Yazan |Kasım 7th, 2019|

Ülkemizde, bugün için 206 üniversite bulunmaktadır. 2017/2018 döneminde öğrenim gören öğrenci sayısı 7 milyon 560 bin 371. Öğretim Elemanları 158.098. Kadın akademisyen 70.235, Erkek 87.863, Prof. 24.640,, Doç. 14.950, Dr. Öğr. Üyesi 37.520, Öğr. Görevlisi 35.484, Arş. Gör. 45.998. 2019 Türkiye’sinde ülkemizin üniversite adı verilen Yüksek Öğretim Kurumlarının niceliksel verileri bu şekildedir. Çağdaş, Atatürkçü Türkiye […]

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının Ortaya Koyduğu Yeni Üniversiteleri Değerlendirme Kriterleri

Yazan |Kasım 7th, 2019|

6 Kasım 1981’de kurdurulan Yüksek Öğretim Kurumu, bu ülkenin halen Üniversitelerinin olmazsa olmaz özgürlüklerini (bilimsel, mali, idari) kısıtlayıcı 2547 sayılı YÖK yasasının 38 yıldır uygulayıcısı görevini yapmaktadır.

Bu süreç içinde iktidar olan tüm hükümetler bu antidemokratik yasayı değiştireceklerini ilan etmiş, vaat etmiş olsalar da yapılması gerekeni yapmamışlar, yapamamışlardır. En son YÖK, Üniversite Rektörlerine bir yazı göndererek, […]

Y.Ö.K. Üniversitelerde ne yapmak istiyor?

Yazan |Kasım 7th, 2019|

Bu ülkenin geleceğinin en büyük güvence kaynağı olan Üniversitelere, yetkili üst düzey yönetimlerince, özellikle son zamanlarda, sürekli “onur kırıcı işlemlerin uygulamaya konulmasına”, sınırlı finans güçlerinin daha da kısıtlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitelerin itibarları, toplumdaki saygınlıkları, bu arada Üniversitelerin kendi elemanlarınca da yıpratılmaktadır. Üniversiteler, bu ülkenin kendilerinden bekledikleri görevleri yeterince yerine getirmemişlerdir. YÖK denen Kurum, genelde bağımlı Başkanları yönetiminde, […]

ÜLKENİN GELECEĞİNDE ÜNİVERSİTELERİN ÖNEMİ VE GÖREVİ

Yazan |Kasım 7th, 2019|

Üniversiteler (Yüksek Öğretim Kurumları), bir ülkenin geleceğini hazırlayan, yeni nesilleri, uygarlık dünyasında, en modern teknoloji ve bilgiyle donatarak yetiştirmesi gereken ulusal kurumlardır. Buralarda yetişenlerin, genelde bilimsel dünya görüşlü, bilgili, medeni cesaret sahibi, ulusunun onurunu her değerin üstünde tutan kişiler olması gerekir.

Büyük Atatürk, bir ülkenin geleceğinin, üniversitelerde üretilen bilgi kaynaklarından, değerli ve özverili öğretim elemanlarının çalışmalarından […]

TÜRKİYE NEREYE SÜRÜKLENİYOR?

Yazan |Kasım 7th, 2019|

Eğitimde dünyada bir değişim süreci yaşanıyor. Birçok ülkede eğitimin, özellikle de yüksek öğretimin finansmanı ve yönetiminde köklü değişmeler gerçekleşmektedir.

Bir ülkenin geleceğinin temellerinin Eğitim Kurumlarında atıldığını çok iyi bilenler, bugün ülkemizde Milli Eğitimde, Atatürk devrim ve ilkelerini Eğitim Birliği Yasasını bozan ulusal değer yargılarını yok edici dış modeller uygulamaya çalışıyorlar.. Medrese sistemine geçme çabasındakiler… Çökmekte olan […]

Ülkemizde Sosyal Medya

Yazan |Kasım 7th, 2019|

Yaklaşık 80 milyonluk bir nüfusa sahip Türkiye genç nüfusun yüzde olarak yaşlı nüfus kesimine göre daha fazla olması nedeniyle, diğer Avrupa ülkelerine göre daha yoğun bir İletişim Aracı kullanma potansiyeline sahiptir.

Ülkemizde yaklaşık 38 milyon İnternet Kullanıcısı olduğu varsayılmaktadır, bu şu anlamada gelmektedir: Türkiye’nin yarı nüfusu “Sosyal Medya” içindedir. Türkiye’nin bu alanda Veri Karnesi yaklaşık içeriktedir.

. […]

Dünyada İslam ülkelerinin bugünkü durumu…

Yazan |Kasım 7th, 2019|

Halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 5 daimi üye bulunmaktadır. ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Bu 5’in kararı, tüm ülkeleri bağlıyor. Veto hakları var. Bu antidemokratik dünya düzenini simgeleyen bir yapıdır. Neden 1,5 milyarlık İslam dünyasının bir temsilcisi burada yok. (Not : Dünya nüfusu ~7 milyar kişi).

Avrupa’nın karanlık ortaçağı yaşadığı dönemde dünyayı aydınlatan İslam dünyası, […]

Megakent İstanbul’da Ulaşım (Trafik) Sorununun Çözümüne Yönelik Öneriler

Yazan |Kasım 7th, 2019|

Yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı İstanbul-Mega kentinde yapılan varsayımlara göre; 1 günde Toplu Taşıma Araçlarıyla, yaklaşık 14 milyon yolculuk yapılmaktadır. 2,5 milyon özel araç, eğitim kurumları nedeniyle günde yaklaşık 3,5 milyon eğitimci-öğrenci yollardadır (yaz ayları dışında).

Ülkemizde, Elektrik Toplu Taşıma Sistemlerine gereken yeterli önemin verilmemesi, geçmişte bunun bilincinde olan yöneticilerin sorumluluk ve yükümlülük makamlarında bulunamamaları, bu […]

“NASIL BİR ÜNİVERSİTE” SORUSUNA YANIT ARARKEN

Yazan |Kasım 7th, 2019|

Üniversitelerimizde, çağdaş üniversitelerde olduğu gibi;

Teknolojik yenilikleri izleme, (bilimsel yayın ve eğitsel teknolojik gelişmelerin izlenmesi)
Sağlıklı bilgi edinebilme, (bilimsel işbirliği, internet bağlantıları)
Teorinin uygulamaya geçirilmesi, (bilimsel çalışmalar yapılabilecek laboratuarlar, birimler, merkezler, teknoparklar)
Doğru, güncel bilim alanları seçilmesi (21. yüzyılın meslekleri, çağın gerekleri)
Doğru karar verebilme kriterleri eksiksiz uygulanmalıdır.

Bir ülkenin şayet,

Alt yapısı tamamlanmış,
Eğitim düzeyi yükseltilmiş,
Yaşam standartları iyileştirilmiş,
Bilim ve teknolojisi ilerlemiş,
Vatandaşlarının demokratik […]