Dünyada İslam ülkelerinin bugünkü durumu

Yazan |Kasım 17th, 2020|

Hâlen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 5 daimi üye bulunmaktadır. ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Bu 5’in kararı, tüm ülkeleri bağlıyor. Veto hakları var. Bu antidemokratik dünya düzenini simgeleyen bir yapıdır. Neden 1,5 milyarlık İslam dünyasının bir temsilcisi burada yok. (Not : Dünya nüfusu ~7 milyar kişi).
Avrupa’nın karanlık ortaçağı yaşadığı dönemde dünyayı aydınlatan İslam dünyası, […]

2020’li yıllarda geçerli olacak meslekler

Yazan |Kasım 17th, 2020|

Birçok bilinen temel mesleklerde bir değişiklik söz konusu olmasa bile; teknolojinin gelişimi, yaşam standartlarının yükselmesi, ortalama insan ömrünün uzaması, zamanla yeni gereksinmelerin ve gereklerin ortaya çıkması, yeni mesleklerin doğmasına, oluşmasına neden olmaktadır.
Bu yeni meslekleri şimdiden öngörebilmek, belirleyebilmek, buna göre de yeni eğitim programları hazırlayıp devreye sokmak ve yasal prosedürü geciktirmeden oluşturmak gerekir. Yeni meslekler […]

Şükrediyorum!…

Yazan |Kasım 17th, 2020|

Şükrediyorum acı, acı… iyi ki bu dönemler Rektör değilmişim. Gerçi benim gibisini ne bu şerefli görevi vermezler ve vermeyeceklerdi…
Bugün adı Üniversite olan 210 Yüksekokul öğretim kurumunda artık her ne yapılacaksa her kim bir göreve getirilecek ise Yukarılardan belirleniyorsa, nerede kaldı Üniversitelerin uluslararası bilimsel niteliklere göre varolması gereken idari, mali, bilimsel özerklikleri, 1 kuklabaşı YÖK varken!
Üniversiteler […]

Corona Virüsü Salgını süresiyle ilgili düşünceler…

Yazan |Kasım 17th, 2020|

Corona Virüs Salgını nedeniyle “Sokağa çıkma, ev de kal” kısıtlamasını yaşayan 65 yaş üstü birisinin (emekli öğretim üyesi) duygu ve düşüncelerinden bir demeti bilgilerinize sunmak isterim.
Ben bu felaketi, doğayı yok eden, dünyanın dengesini bozan ve 21. yüzyılın felaketini hazırlayan yaratıklara karşı Tanrı’nın bir gazabı olarak yorumluyorum. Umarım, insanlık bu yıkımdan bir ders çıkarır… ama ben […]

Öneriler

Yazan |Kasım 17th, 2020|

1) İstanbul’da bazı verilere göre; depreme dayanaksız hasarlı yaklaşık 600.000 (altıyüz) binanın olduğu belirlenmiş… İstanbul’da bugün için yaklaşık 800.000 konutun boş olduğu biliniyor. (Not: bu sayılar Belediyelerden daha gerçekçi olarak belirlenebilir). Tehlike altında yaşayan, olası bir depremde yıkılmaları kaçınılmaz olan bu riskli binalarda yaşayanlar, devletçe ön görülebilecek bir planlama programıyla (TOKİ devreye sokularak) bu satılmamış […]

YÖK ne yapıyor?

Yazan |Kasım 17th, 2020|

1) Üniversiteler sınıflandırılmaya çalışılıyor. Örneğin: Araştırma, İhtisas Üniversitesi gibi. Ülkemiz henüz o bilimsel düzeye gelmedi. Onun yerine ülkede hangi fakültede, hangi bilim dalına ne kadar gereksinme olduğunu bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarmalıdır. Bunun için devletin çeşitli kuruluşları ortak çalışmalar yapmalıdır.
2) Akademik kadroların oluşturulmasında çok büyük hatalar olmuştur. Şaibeli yapılan 2006-2010 arası KPSS sınavları sonucunda yeteneksiz […]

Yazan |Kasım 17th, 2020|

İstanbul, 6.6.2020

Sayın
Ekrem İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
İBB Başkanlık
Saraçhane/Fatih/İstanbul

Sayın
Ekrem bey,
Sizi karakter yapınız nedeniyle çok seven, yaptıklarınız, örnek tutum ve davranışlarınız nedeniyle saygı duyan bir İstanbullu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu mektubu yazıyorum.
Kısaca kendimi tanıtmak gerekirse; büyük Atatürk’ün 10’uncu Yıl Marşı’nın söylenmeye başlandığı yılda doğmuşum. Emekli bir öğretim üyesi, meslek olarak Türkiye’nin ilk Ulaşımcı Elektrik mühendisiyim. 1992-1998 […]

Ülkemizde gerçek anlamda Üniversite -pek azı dışında- kalmamıştır.

Yazan |Kasım 17th, 2020|

Prof. Dr. Atıf URAL
(Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü)

2020 Türkiye’sinde, devlet ve özel olmak üzere sayıları 200’e yaklaşan adı Üniversite olan, ama gerçekte Üniversite olmayan eğitim kuruluşları vardır. Bir Üniversite’nin uluslararası bilimsel arenada, Üniversite olarak tanımlanabilmesi için Bilimsel, Mali, İdari, özerkliklere sahip olması gerekmektedir. Bugün hangi yüksek öğretim / eğitim kuruluşumuzda bu değerler vardır?
Üniversiteler ülkenin geleceğine yön […]

Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi yoluyla laiklik yokedilir ve Atatürk yok sayılırken..*

Yazan |Kasım 17th, 2020|

Prof. Dr. Atıf URAL

2016-2017, 2017-2018 Eğitim/Öğretim yıllarından itibaren okullarda okutulan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin 11. sınıf “Din Hayat” adlı ünitesinde, inançla ilgili Felsefi Yaklaşımlar başlığı altında; Deizm, Ateizm, Sekülarizm, Agnostisizm gibi felsefi düşünceler, hurafe ve batıl inanışlar konusuyla aynı ünite içinde verilerek, öğrencilerin zihninde bu kavramlara karşı olumsuz bir düşünce üretilmeye çalışılmış ve […]

Ülkemizde Elektrikli Hızlı Tren Üretiminde Dev Adımlar

Yazan |Kasım 17th, 2020|

Prof. Dr. Atıf URAL (Ülkenin İlk Elektrikli Ulaşım Profesörü)

Yerli Tren (Elektrikli Tren) Hız 160 km/h. ilk yerli ve milli 29 Mayıs 2020’de 5 Vagon – 324 yolcu (225 km/h hız için çalışmalar) (Powered Aselsan Traction) (3 Phase Esentr. Mot.) üretildi.
Sakarya Tüvasasta üretilen milli elektrikli tren raylara indi.
Genel Müd. Prof. Dr. İlhan Kocaarslan Tüvasasta Mayıs […]