Prof. Dr. Atıf URAL

Türkiye Cumhuriyetinin, 21 Yüzyılın Çağdaş Demokratik, Sosyal bir Devleti olabilmesi için, 2020 yılında içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulması gerekir.
Dünyaya örnek olmuş Atatürk Cumhuriyeti’nin o yıllardaki yurttaşlarında yokluklara rağmen var olan devlet büyüklerine güven ve saygının yeniden yaratılması gerekir. 2020 Türkiye’si bugün dünyanın en güçlü, en zengin, en mutlu ülkesinden biri olabilir, yeter ki yöneticiler “özgürlük benim karakterimdir” diyebilsin, yeter ki Atatürk ilke ve devrimlerinden taviz vermesin…
Tek adam yönetim sisteminin başarısızlığı ortadadır… Bir an önce Demokrasiye geçmeliyiz, ama onun içinde çağdaş demokrasinin gerekleri yerine getirilebilmelidir. Bir atılım yapılması gerekir… Bunun için bu atılımı gerçekleştirebileceklerine inandığımız ülkenin çok değerli kişilerinden bir kurul oluşturulmalıdır.
Bu kişiler çok saygınlığa sahip tarafsız değerli devlet adamları ve akademisyenler olmalıdır.
Örnek olarak, eski TBMM Meclisi Başkanı değerli devlet adamı Sn. Hüsamettin Cindoruk, 10. Cumhurbaşkanı Sn. Ahmet Necdet Sezer, eski Sn. Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu, eski Yargıtay Onursal Başsavcısı Prof. Dr. Sami Selçuk, eski Adalet Bakanı Sn. Prof. Dr. Hikmet Sami Türk olabilir. Bu Kurul’un yönettiği ve önerdiği bir plan dahilinde, millet ittifakını oluşturan partiler ile yeni kurulmuş belli bir yüzde oy potansiyellerine sahip partiler, bir araya gelerek, demokratik parlamenter sisteme geçişin alt yapısını gerçekleştirebilme planlamasını yapabilirler. Başarılı olunursa yeni seçimler sonucunda ülkemiz 2023’ün çağdaş, demokratik, Atatürkçü Cumhuriyete kavuşabilir… Zaman kaybetmeden bu atılım gerçekleştirilmelidir.
Not: Bu, vatansever bir TC vatandaşının bir çözüm önerisidir.