İstanbul, 6.6.2020

Sayın
Ekrem İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
İBB Başkanlık
Saraçhane/Fatih/İstanbul

Sayın
Ekrem bey,
Sizi karakter yapınız nedeniyle çok seven, yaptıklarınız, örnek tutum ve davranışlarınız nedeniyle saygı duyan bir İstanbullu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu mektubu yazıyorum.
Kısaca kendimi tanıtmak gerekirse; büyük Atatürk’ün 10’uncu Yıl Marşı’nın söylenmeye başlandığı yılda doğmuşum. Emekli bir öğretim üyesi, meslek olarak Türkiye’nin ilk Ulaşımcı Elektrik mühendisiyim. 1992-1998 yıllarında Kocaeli Üniversitesinin Kurucu Rektörüydüm. (Bak. www.atifural.com.tr) (Not: beni İBB İletişim Daire Başkanı. Dr. Eln. Y. Müh. Erol Özgüner bey iyi tanır.)
Size bu mektubu yazmamın nedeni, çok büyük üst engellemelere rağmen, yılmadan, usanmadan bu dünya kentine, çok büyük özveri ve çok büyük beceriyle büyük hizmetler getirmeye çalışmanızdır.
Sizden herhangi bir kişisel beklentim yoktur. İstanbul’lu bir T.C. vatandaşı olarak, bazı düşüncelerimi ve önerilerimi bilgilerinize sunmak istedim;
1) İstanbul’u tüm yönleriyle tanıtan bir kitapçık hazırlanması.
2) Bir İstanbul Kartı oluşturmak. Örneğin, bu kart 10 veya 20 TL ye alınabilir. (Not: İBB için bir Gelir Kaynağı). Bu kart, bazı konularda öncelik verir. Vatandaşa bir Aidiyet kazandırır. T.C. Kimliği gibi.
3) İstanbul’da, en uygun ve çok kişi tarafından görülebilecek bir yerde, oldukça büyük boyutlarda bir ATATÜRK ANITI’nın yapımını gerçekleştirmek. (Not: Bu anıt, kentin diğer motifleriyle birlikte bir sembol’de olabilir. Örneğin, Paris’in Eiffel Kulesi gibi)
4) Bu güne kadar çok ihmal edilen, yapımında geç kalınılan, ama olması çok çok gerekli Atatürk ve Cumhuriyet konulu ve işçilikli bir Atatürk Film Dizisinin yapılmasına önderlik etmek. (Not: Bu projeyi ancak sizin gerçekleştirebileceğinize inanıyorum.)
5) Genel kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek. 3 ayda bir yapılmalıdır.
6) Özellikle ve öncelikle küçük yaşlardan başlamak üzere, Atatürk sevgi ve saygısını gelecek nesillere iletecek sürekli uygulamalar yapmak İstanbul’da da Anıtkabir Benzeri bir Atatürk Etkileşim Merkezi kurmak.
7) İstanbul’u tanıtacak, dünyanın her tarafından insanları bu tarihi, turistik, kültürel kente çekebilmek için, dışarda Tanıtım Büroları açmak. Bu Bürolar, dışarıdaki birçok temsilciliğimizdeki ortamlarda kurulabilir.
8) İstanbul’un her bölgesinde, her mahallesinde, oralarda yaşamış eserler bırakmış, adı unutulmaz olan kişileri azımsatacak, ufacıkta olsa yapıtlar oluşturmak. Bir isim levhası, bir yaşam öykü plakası vb.
9) Kentin çok ihmal edilmiş tarihi meydanlarına çağdaş bir kimlik kazandırmak.
10) Kenti Akıllı Şehir durumuna getirmek.
Bu önerileri sizlerde düşünmüş olabilirsiniz. Atatürkçü bir T.C. vatandaşı olarak, en büyük amacım, 2023 de Cumhuriyetin 100 ncü Kuruluş Yıldönümünü, çağdaş, demokratik bir Türkiye’de ve İstanbul’da “yaşamaktır”. Hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.

Sevgi ve saygılarımla
Atıf URAL