Dünyada İslam ülkelerinin bugünkü durumu

Hâlen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 5 daimi üye bulunmaktadır. ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Bu 5’in kararı, tüm ülkeleri bağlıyor. Veto hakları var. Bu antidemokratik dünya düzenini simgeleyen bir yapıdır. Neden 1,5 milyarlık İslam dünyasının bir temsilcisi burada yok. (Not : Dünya nüfusu ~7 milyar kişi).
Avrupa’nın karanlık ortaçağı yaşadığı dönemde dünyayı aydınlatan İslam dünyası, neden bu duruma düştü? Pakistanlı […]

2020’li yıllarda geçerli olacak meslekler

Birçok bilinen temel mesleklerde bir değişiklik söz konusu olmasa bile; teknolojinin gelişimi, yaşam standartlarının yükselmesi, ortalama insan ömrünün uzaması, zamanla yeni gereksinmelerin ve gereklerin ortaya çıkması, yeni mesleklerin doğmasına, oluşmasına neden olmaktadır.
Bu yeni meslekleri şimdiden öngörebilmek, belirleyebilmek, buna göre de yeni eğitim programları hazırlayıp devreye sokmak ve yasal prosedürü geciktirmeden oluşturmak gerekir. Yeni meslekler için öncelikle deneme amaçlı özel […]

Şükrediyorum!…

Şükrediyorum acı, acı… iyi ki bu dönemler Rektör değilmişim. Gerçi benim gibisini ne bu şerefli görevi vermezler ve vermeyeceklerdi…
Bugün adı Üniversite olan 210 Yüksekokul öğretim kurumunda artık her ne yapılacaksa her kim bir göreve getirilecek ise Yukarılardan belirleniyorsa, nerede kaldı Üniversitelerin uluslararası bilimsel niteliklere göre varolması gereken idari, mali, bilimsel özerklikleri, 1 kuklabaşı YÖK varken!
Üniversiteler bir ulusun geleceğini bilimsel anlamda […]

Corona Virüsü Salgını süresiyle ilgili düşünceler…

Corona Virüs Salgını nedeniyle “Sokağa çıkma, ev de kal” kısıtlamasını yaşayan 65 yaş üstü birisinin (emekli öğretim üyesi) duygu ve düşüncelerinden bir demeti bilgilerinize sunmak isterim.
Ben bu felaketi, doğayı yok eden, dünyanın dengesini bozan ve 21. yüzyılın felaketini hazırlayan yaratıklara karşı Tanrı’nın bir gazabı olarak yorumluyorum. Umarım, insanlık bu yıkımdan bir ders çıkarır… ama ben buna inanmıyorum… Ülkemizde olanlar bilimsel […]

Öneriler

1) İstanbul’da bazı verilere göre; depreme dayanaksız hasarlı yaklaşık 600.000 (altıyüz) binanın olduğu belirlenmiş… İstanbul’da bugün için yaklaşık 800.000 konutun boş olduğu biliniyor. (Not: bu sayılar Belediyelerden daha gerçekçi olarak belirlenebilir). Tehlike altında yaşayan, olası bir depremde yıkılmaları kaçınılmaz olan bu riskli binalarda yaşayanlar, devletçe ön görülebilecek bir planlama programıyla (TOKİ devreye sokularak) bu satılmamış boş binalara “yerleştirilemezler mi?” evlerinden […]

YÖK ne yapıyor?

1) Üniversiteler sınıflandırılmaya çalışılıyor. Örneğin: Araştırma, İhtisas Üniversitesi gibi. Ülkemiz henüz o bilimsel düzeye gelmedi. Onun yerine ülkede hangi fakültede, hangi bilim dalına ne kadar gereksinme olduğunu bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarmalıdır. Bunun için devletin çeşitli kuruluşları ortak çalışmalar yapmalıdır.
2) Akademik kadroların oluşturulmasında çok büyük hatalar olmuştur. Şaibeli yapılan 2006-2010 arası KPSS sınavları sonucunda yeteneksiz kişiler üniversitelere öğretim elemanı olarak […]