Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının Ortaya Koyduğu Yeni Üniversiteleri Değerlendirme Kriterleri

6 Kasım 1981’de kurdurulan Yüksek Öğretim Kurumu, bu ülkenin halen Üniversitelerinin olmazsa olmaz özgürlüklerini (bilimsel, mali, idari) kısıtlayıcı 2547 sayılı YÖK yasasının 38 yıldır uygulayıcısı görevini yapmaktadır.

Bu süreç içinde iktidar olan tüm hükümetler bu antidemokratik yasayı değiştireceklerini ilan etmiş, vaat etmiş olsalar da yapılması gerekeni yapmamışlar, yapamamışlardır. En son YÖK, Üniversite Rektörlerine bir yazı göndererek, bundan sonra Yüksek Öğretim kurumlarında […]

Y.Ö.K. Üniversitelerde ne yapmak istiyor?

Bu ülkenin geleceğinin en büyük güvence kaynağı olan Üniversitelere, yetkili üst düzey yönetimlerince, özellikle son zamanlarda, sürekli “onur kırıcı işlemlerin uygulamaya konulmasına”, sınırlı finans güçlerinin daha da kısıtlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitelerin itibarları, toplumdaki saygınlıkları, bu arada Üniversitelerin kendi elemanlarınca da yıpratılmaktadır. Üniversiteler, bu ülkenin kendilerinden bekledikleri görevleri yeterince yerine getirmemişlerdir. YÖK denen Kurum, genelde bağımlı Başkanları yönetiminde, iktidardaki kesimlerin isteklerini uygulamada çoğu […]

ÜLKENİN GELECEĞİNDE ÜNİVERSİTELERİN ÖNEMİ VE GÖREVİ

Üniversiteler (Yüksek Öğretim Kurumları), bir ülkenin geleceğini hazırlayan, yeni nesilleri, uygarlık dünyasında, en modern teknoloji ve bilgiyle donatarak yetiştirmesi gereken ulusal kurumlardır. Buralarda yetişenlerin, genelde bilimsel dünya görüşlü, bilgili, medeni cesaret sahibi, ulusunun onurunu her değerin üstünde tutan kişiler olması gerekir.

Büyük Atatürk, bir ülkenin geleceğinin, üniversitelerde üretilen bilgi kaynaklarından, değerli ve özverili öğretim elemanlarının çalışmalarından geçtiğini çok iyi bildiğinden, 1933 […]

TÜRKİYE NEREYE SÜRÜKLENİYOR?

Eğitimde dünyada bir değişim süreci yaşanıyor. Birçok ülkede eğitimin, özellikle de yüksek öğretimin finansmanı ve yönetiminde köklü değişmeler gerçekleşmektedir.

Bir ülkenin geleceğinin temellerinin Eğitim Kurumlarında atıldığını çok iyi bilenler, bugün ülkemizde Milli Eğitimde, Atatürk devrim ve ilkelerini Eğitim Birliği Yasasını bozan ulusal değer yargılarını yok edici dış modeller uygulamaya çalışıyorlar.. Medrese sistemine geçme çabasındakiler… Çökmekte olan bir Ortaöğretim modelinden sonra Üniversiteler […]

Ülkemizde Sosyal Medya

Yaklaşık 80 milyonluk bir nüfusa sahip Türkiye genç nüfusun yüzde olarak yaşlı nüfus kesimine göre daha fazla olması nedeniyle, diğer Avrupa ülkelerine göre daha yoğun bir İletişim Aracı kullanma potansiyeline sahiptir.

Ülkemizde yaklaşık 38 milyon İnternet Kullanıcısı olduğu varsayılmaktadır, bu şu anlamada gelmektedir: Türkiye’nin yarı nüfusu “Sosyal Medya” içindedir. Türkiye’nin bu alanda Veri Karnesi yaklaşık içeriktedir.

. Aktif sosyal medya hesapları…………………………… 40 […]

Dünyada İslam ülkelerinin bugünkü durumu…

Halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 5 daimi üye bulunmaktadır. ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Bu 5’in kararı, tüm ülkeleri bağlıyor. Veto hakları var. Bu antidemokratik dünya düzenini simgeleyen bir yapıdır. Neden 1,5 milyarlık İslam dünyasının bir temsilcisi burada yok. (Not : Dünya nüfusu ~7 milyar kişi).

Avrupa’nın karanlık ortaçağı yaşadığı dönemde dünyayı aydınlatan İslam dünyası, neden bu duruma düştü? Pakistanlı […]