KİMLİK BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı                       :     Atıf URAL
Doğum Yeri                          :     Erzurum
Doğum Tarihi                       :     25. 02. 1933
Yabancı Dili                          :     Almanca, Fransızca, İngilizce
Uzmanlık Alanı                     :     Elektrik Mühendisliği
 
ADRESLERİ ve TELEFON NUMARALARI
Ev                                           :     Mazharbey Sok., Çamlık Apt. No: 83/14 Feneryolu, Göztepe, İST  Tlf: 0216 567 41 26

İş                                            :     Kocaeli Üniv. Rektörlüğü, Anıtpark Yanı, İzmit
                                                        
AKADEMİK UNVANLARI (Üniversiteleri ve Tarihi)

Lisans                                     :     İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü.). 1959.
Yüksek Lisans                        :     İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran-1959.
                                                      Berlin Teknik Üniversitesi, 1962.
Doktora                                  :     İstanbul Teknik Üniversitesi, 1970.
Doçentlik                               :     İstanbul Teknik Üniversitesi, 1974.
Profesörlük                            :     İstanbul Teknik Üniversitesi, 1982.
                                                      Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (1982’den itibaren) – 2000’de İ.Ü. den emekli.
 
İDARİ GÖREVLERİ

 • 1971,1972,1973, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Asistan Temsilcisi
 • 1982 – 1985, Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 1984 – 1992, Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1986 – 1992, Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1985, Türk Hava Yolları Teknik Danışmanlığı
 • 1985 – 1989, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Teknik Danışmanlık
 • 1984 – 1992, Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 1982 – 1992, Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • 1992 – 1998, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 • 1988 – 1992,Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Senatörü
 • 1989 – 1997, İzmit Büyükşehir Belediyesinde Teknik Danışmanlık
 • 1992 – 1995, Kocaeli Valiliği Teknik Danışmanlığı
 • 1994 – 1997, İzmit Büyükşehir Belediyesinde Danışma Kurulu Başkanlığı
 • 1992 – 1994, Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü
 • 1994 – 1998, Kocaeli Üniversitesi Rektörü
 • 1999 – 2005, İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanı

 

MAKALELER

 • URAL, Elektrikli Yakın Mesafe Ulaşım Araçlarına Özgü Tahrik Sistemlerindeki En Son Gelişmeler, İ. T. Ü. Dergisi, Cilt 35, Yıl 35, Sayı 2, 1977.
 • URAL, B. URAL, “Elektrik Kazalarının Sınıflandırılması, Nedenlerinin ve gerekli Önlemlerin Araştırılması”. 1. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, 19-21. 1978. İstanbul.
 • URAL, B. URAL, “Elektrikte Yetersizliğin Neden Olduğu Kazalar, Alınması Gereken Önlemler”, 1. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, 19-21. 10. 1978, İstanbul.
 • URAL, B. URAL, “Elektrik Kazalarının Sınıflandırılması, Nedenleri ve Gerekli Önlemlerin Araştırılması. ” Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi 19. 20. 21 Ekim 1978, İstanbul.
 • URAL, B. URAL, ” Elektrikte Yetersizliğinin Neden Olduğu Kazalar Alınması Gereken Önlemler. ” 1. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi 19- 20-21 Ekim 1978, İstanbul.
 • URAL, “Ulaştırmada Enerji Kullanımı”, Türkiye 3. Genel Enerji Kongresi, 19-21 Kasım 1978, Ankara.
 • URAL, B. URAL, “İnsanda Elektriğin Etkileri ve Organizmanın Davranışları”, İ.T.Ü. Dergisi, Cilt 37, Yıl 37, Sayı 3, 1979.
 • URAL, B. URAL, “Doğru Akım Serbest Uyarımlı Motor Endüvi Akımının sabit olması”, İ. T. Ü. Dergisi, Cilt 37 Sayı 1, 1979. 43.
 • URAL, B. URAL, ” Elektrikli Taşıtlarda Kullanılan Doğru Akım Seri Motorun Blok Diyagramı”, İ. T. Ü. Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, 1979.
 • URAL, B. URAL, ” Üniversite-Endüstri İşbirliği Sonucu Oluşabilecek Kalite Kontrol Merkezleri ve Önemi” Yeni Asır Gazetesi.
 • URAL, “Elektrikli Ulaşım Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Gelişmesine Olan Katkısının İncelenmesi”, 1. Ulusal Demiryolu Kongresi, 9-11 Ocak 1979, Ankara. Özeti Demiryolu Dergisi, sayı 636, Ocak 1979, s. 25.
 • URAL, ” Büyük Kentlerin Toplu Taşım Sorununu Çözümlemede Elektrikli Üst Yollu Sistemin Katkısı”, 2. Toplu Taşım Kongresi (E.G.O.) 2-5 Aralık 1979 Ankara.
 • URAL, ” 1990 Yılına Dek Türkiye’nin Elektrik Yönünden Kendine Yeterli Duruma Gelebilmesi İçin Ulaşım Kesiminde Neler Yapılmalıdır?”, 3. Kent İçi Ulaşım Kongresi (M. M. O) 22-23 Ocak 1981.
 • URAL, “Trafik Sorunu İçin Çözüm, Hafif Metro”, Milliyet Gazetesi, 20 Haziran 1984.
 • URAL, B. URAL, ” Elektrikte Malzeme ve Bilgi Kalitesindeki Eksikliklerden Oluşan Kayıplar, Yapılması Gereken Önlemler.” 1. Elektrik Müh. Ulusal Kongresi, 25. 27 Eylül Adana Tebliğ no. D. 3-6, Sayfa 301-303.
 • URAL, B. URAL, “Sapanca Körfez Teknik Üniversitesine Doğru” İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fak. 24-26 Ekim 1985 Sapanca Vakıf Oteli.
 • URAL, B. URAL, “Türkiye’de Elektrik Mühendisliği Eğitimi Nasıl Olmalıdır?” Elektrik Müh. 2. Ulusal Kongresi 23-25 Eylül 1987, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. böl. Ank. sayfa 757-759 24. 9. 1987 Oda D-131 Elektrik Müh. Eğitimi.
 • URAL, B. URAL, “Türkiye’de Kuvvetli Akım Tekniğine ilişkin Elektromekanik Endüstrinin durumu” Elektrik Müh. 2. Ulusal Kong. 23-25 Eylül 1987 ODTÜ Elektrik Elektronik Müh. Böl. Ss. 781-782 25. 9. 87 Oda -D-134 1. 1 Elektromekanik.
 • URAL, B. URAL, ” Üniversite – Endüstri İşbirliği, Oluşabilecek “Kalite Kontrol Merkezleri” ve Önemi”, Kocaeli Gazetesi, 1986.
 • URAL, A. URAL, “Türkiye’de Elektrik Mühendisliği Nasıl Olmalıdır? Elektrik Müh. Dergisi, Cilt. 32, s:347, 87/9, Sayfa 252-254.
 • ERFAN, A. URAL, ” Elektrikli Ulaşım Araçlarında Mikroişlemcilerin Motor Tarihinde Kullanımının İncelenmesi “,Kaynak Dergisi, Sayı 50, ss. 25-29, Haziran 1988.
 • URAL, “Trafik ve Hava Kirliliği”, Cumhuriyet Gazetesi, 27 Aralık 1989.
 • URAL, “Tarih Boyunca Dünyaya Örnek Olmuş Türkler” 17. 04. 1990 Y. Ü. Müh. Fak.
 • URAL, B. URAL, ” Üniversite – Endüstri İşbirliği, Oluşabilecek “Kalite Kontrol Merkezleri” ve Önemi”, Kocaeli Gazetesi, 1986.
 • ERFAN, A. URAL, “Anahtarlı Relüktans Motorunun Artan Endüktans Değişiminin Deneysel Olarak Belirlenmesi ve Sonuçların farklı İki Yöntem ile Karşılaştırılması “, Elektrik Mühendisliği 5. Kongresi, KTÜ, ss.13-18, Eylül 1993, Trabzon.
 • ERFAN, A. URAL, “Anahtarlı Relüktans Motorunun Bazı Karakteristiklerinin Deneysel ve Sayısal Çözümler ile karşılaştırılması”, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, s.389-392, 11-17 1995, Bursa.

 

SEMİNER – ARAŞTIRMA PROJE VE RAPORLARI

1)     A. URAL, Büyükada Ulaşım Sistemi Fizibilite Projesi Teknik Raporu” Adalar Belediye Başkanlığı, 1989
2)     A. URAL, Ankara Kentiçi Toplu Taşıma projesinin

 • Ana Raporuna Danışman
 • Enerji ve Elektrikli Ulaşım sistemleri raporunun kendisi Tarafından Hazırlanması
 • Araç İlkeleri Raporunun Hazırlanmasına İştirak.
 • İşletme Donanımının Hazırlanmasına İştirak şeklinde çalışmalarda bulunmuştur ve bunlar, Yapı Merkezi, Çamlıca-İstanbul tarafından çoğaltılmıştır.

3)     A. URAL, “Türkiye’de Hafif Raylı Taşıma Sistemi (LRT Genel Kriterleri) Standartları” Projesi, TÜVASAŞ A. Ş. Adapazarı 1991.
4)     A. URAL, İstanbul Hafif Metro Projesi, Danışman
5)     A. URAL, İstanbul Metrosu Seçici Kurulu, Başdanışmanı
6)     A. URAL, Kocaeli Valiliği Çevre Bilgi Bankası Projesi
7)     A. URAL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Bilgi Bankası Projesi
8)     A. URAL, Kocaeli Valiliği ile Havza Master Projesi
9)     A. URAL, “İzmit Ulaşım Projesi”, İzmit Belediyesi. Mayıs 1992, İzmit
10)   A. URAL, Gölcük Ulaşım Projesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, 1998

 

BASILMIŞ KİTAPLARI

1)     Genel Elektrik Bilgisi İ. T. Ü. M. M. F. Sayı No 98. 1973.
2)     Elektrik Motoru İle Tahrik – Doğru Akım Motoru İle Tahrik. Yıldız Üniversitesi yayınları, Doğan Matbaası, İstanbul; 1985.
3)     Modern Elektrikli Ulaşım Sistemleri. Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Yayını, İstanbul; 1993.
4)     Doğru Akım Motoruyla Tahrik; 2. , Elektrik Mühendisliği, İstanbul Şubesi, Kocaeli İl Temsilciliği Yayını, 1991.
5)     Elektroteknik. Yeniliklerle 3. Baskı. T. Ü. Kimya- Metalürji Fakültesi Yayını. Ofset Atölyesi. 1987.
6)     Elektroteknik. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul; 1993, 5. Baskı, 1997. (Öğr. Gör. Belike URAL ile birlikte)
7)     Tarih Boyunca Türkler. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayını, 1984
8)     Tarih Boyunca Dünyaya Örnek Olmuş Türkler. Yıldız Üniversitesi, Kocaeli Mühendislik Fakültesi Yayını, 1990
9)     İnsan Denen Bilinmeyen. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayını, 1985
10)   Kuruluşundan Günümüze KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. KOGA A. Ş. Yayını, İzmit;1996
11)   Kocaeli Üniversitesi – KOÜ Bilim Politikası. İzmit; 1998
12)   1993 -1998 Açılış Konuşmaları. İzmit; 1998
13)   Kocaeli Üniversitesi -KOÜ İle İlgili Görüşler ve İstekler. İzmit; 1998
14)   1996 – 1998 Konuşmalar – Bildiriler. İzmit; 1998
15)   Yeni Dönem – Yeniden. İzmit; 1998

Makaleler – 105 Makale (Fikir Pınarlarından akanlar-kitabındadır.)

KOÜ’DEN AYRILDIKTAN SONRAKİ YAYINLARI (KİTAP)

 • 2000’li Yıllarda Türkiye’de ve Dünyada Yüksek Öğretim/Eğitim…………………. 2000
 • Türkiye’de Bir Bilimadamının İnanılmaz Öyküsü…………………………………….. 2002
 • Akıl ve Gönül Pınarlarından Akıp Gidenler……………………………………………. 2004
 • Bilgi ve Bilişim Çağında Eğitim’in Önemi, Yapılması Gerekenler – Türkiye ve Üniversiteler….. 2007
 • Milli Duruş – Ulusal Bakış………………………………………………………………….. 2007
 • Yanıtsız Mektuplar………………………………………………………………………….. 2008
 • Elektrikli Toplu Taşıma ve Çağdaş Ülkeler için Değerlendirilmesi……………….. 2008
 • Bugünün Türkiyesi – Yapmamız Gerekenler …………………………………………. 2009
 • Hütte Mühendislik Bilimi – 32 Basından Türkçeye Çeviri kitabının Elektrik Mühendisliği Bölümünü tercüme etmiştir. Literatür Yayıncılık, İstanbul….. 2010
 • Vatanımızı Böldürtmeyeceğiz……………………………………………………………. 2011
 • Fikir Pınarlarından akanlar………………………………………………………………… 2014
 • KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’nin Tarihçesi…………………………………………………… 2014

Not:    2002-2006 yılları arasında “30 Ağustos Derneği”nin Başkanlığına yapmıştır.

Not:    1983-2013 yılları arasında Ulusal Basın Organlarında (Milliyet, hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Yeniçağ vb.) çıkan yazılarım “Fikir Pınarlarından akanlar…” kitabında bulunmaktadır.